Product Recall Notice

BATTERYstart260 (OBSL260)

Date: 15.02.2024

PRODUCT: OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) - EAN 10: 4062172264341 | EAN 40: 4062172264358

The recall affects this product only for the item-code above; no other products or battery starters are being recalled.

DEFECT: We have identified a potential fault with the OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) and are recalling this product with immediate effect. A technical fault has been found where the product can short-circuit and cause overheating.

ACTION REQUIRED: We have removed this item from sale whilst a full investigation takes place.

Even though our assessment of risk is low – with a defect rate of less than 0.1%, the product must be stored outdoors and protected from water and rain in a non-combustible environment.

FURTHER INFORMATION: We take the quality and safety of our products extremely seriously and would like to apologize to customers affected for any inconvenience this may cause. For further information please contact our support service: automotive-service@osram.com.

We kindly request that you primarily use our email address automotive-service@osram.com for any communication related to the product recall. This will help us respond to your inquiries promptly and efficiently. However, if you need to speak with us over the phone, you may call our product recall hotline at +49 177 47 44 096. Please note that our hotline is only available during business hours, and our representatives can assist you in English or German.

Return process
We ask all customers who are in possession of this product to follow the return process.

Some stores have own procedures on how to credit the product. In such cases, they will inform you directly about their approach. Please return the form and the photo to us directly using automotive-service@osram.com.

Packaging front

Product front

Product back

Model Number OBSL260 on product back

BATTERYstart360 (OBSL360)

Date: 21.03.2023

PRODUCT: BATTERYstart 360 (OBSL 360) - EAN 10: 4062172264365 | EAN 40: 4062172264372

The recall affects this product only for the item-code above; no other products or battery starters are being recalled.

DEFECT: We have identified a potential fault with the OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) and are recalling this product with immediate effect. A technical fault has been found where the product can short-circuit and cause overheating.

ACTION REQUIRED: We have removed this item from sale whilst a full investigation takes place.

Even though our assessment of risk is low – with a defect rate of less than 0.1%, the product must be stored outdoors and protected from water and rain in a non-combustible environment.

FURTHER INFORMATION: We take the quality and safety of our products extremely seriously and would like to apologize to customers affected for any inconvenience this may cause. For further information please contact our support service: automotive-service@osram.com.

We kindly request that you primarily use our email address automotive-service@osram.com for any communication related to the product recall. This will help us respond to your inquiries promptly and efficiently. However, if you need to speak with us over the phone, you may call our product recall hotline at +49 177 47 44 096. Please note that our hotline is only available during business hours, and our representatives can assist you in English or German.

Return process
We ask all customers who are in possession of this product to follow the return process.

Some stores have own procedures on how to credit the product. In such cases, they will inform you directly about their approach. Please return the form and the photo to us directly using automotive-service@osram.com.

Packaging front

Product front

Product back

Model Number OBSL360 on product back

Information in local language

Уведомление за изтегляне на продукта от пазара

Дата: 15.02.2024

ПРОДУКТ: OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) - EAN 10: 4062172264341 | EAN 40: 4062172264358
Изтеглянето засяга само този продукт с кода на артикула описан по-горе; не се изтеглят други продукти или стартерни устройства.

ДЕФЕКТ: Идентифицирахме потенциален дефект с OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) и изтегляме този продукт от пазара с незабавен ефект. Открита е техническа повреда, при която продуктът може да предизвика късо съединение и да причини прегряване.

НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ: Преустановете продажба на този артикул, докато тече пълно разследване.
Въпреки, че нашата оценка на риска е ниска – с процент на дефекти под 0,1%, продуктът трябва да се съхранява на открито, защитен от вода и дъжд в незапалима среда.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Отнасяме се изключително сериозно към качеството и безопасността на нашите продукти и бихме искали да се извиним на засегнатите клиенти за неудобството, което това може да причини. За допълнителна информация, моля, свържете се с нашия отдел за поддръжка: automotive-service@osram.com.

Любезно ви молим да използвате предимно нашия имейл адрес automotive-service@osram.com за всяка комуникация, свързана с изтеглянето на продукта. Това ще ни помогне да отговорим на вашите запитвания бързо и ефективно. Въпреки това, ако трябва да говорите с нас по телефона, можете да се обадите на нашата гореща линия за изтегляне на продукти на +49 177 47 44 096 или +359 32 348 248. Моля, имайте предвид, че нашата гореща линия е достъпна само в работно време и нашите представители могат да ви помогнат на английски, немски или български.

Процес на връщане
Молим всички клиенти, които притежават този продукт, да следват процеса на връщане.

Някои магазини имат собствени процедури за кредитиране на продукта. В такива случаи те ще ви информират директно за своя подход. Моля, изпратете ни формуляра и снимката директно чрез automotive-service@osram.com.

Oznámení o stažení výrobku z trhu

Datum: 15.02.2024

PRODUKT: OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) - EAN 10: 4062172264341 | EAN 40: 4062172264358
Stažení se týká pouze tohoto výrobku s výše uvedeným kódem položky; žádné jiné výrobky ani bateriové startéry se nestáhnou.

VADA: Zjistili jsme potenciální závadu u zařízení OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) a s okamžitou platností stahujeme tento výrobek z trhu. Byla zjištěna technická závada, při které může dojít ke zkratu a přehřátí výrobku.

POŽADOVANÁ OPATŘENÍ: Stáhli jsme toto zboží z prodeje, dokud neproběhne kompletní analýza.
Přestože je podle našeho odhadu riziko nízké - míra závad je nižší než 0,1 %, výrobek musí být skladován venku a chráněn před vodou a deštěm v nehořlavém prostředí.

DALŠÍ INFORMACE: Kvalitu a bezpečnost našich výrobků bereme mimořádně vážně a rádi bychom se omluvili zákazníkům za případné nepříjemnosti, které jim tato situace může způsobit. Pro další informace se prosím obraťte na naši službu podpory: automotive-service@osram.com

Prosíme vás, abyste pro komunikaci týkající se stažení výrobku z trhu používali především náš e-mail automotive-service@osram.com. Pomůže nám to rychle a efektivně reagovat na vaše dotazy. Pokud však s námi potřebujete mluvit telefonicky, můžete zavolat na naši horkou linku pro stahování výrobků z trhu +49 177 47 44 096. Upozorňujeme, že naše horká linka je dostupná pouze v pracovní době a naši zástupci vám mohou pomoci v angličtině nebo němčině.

Žádáme všechny zákazníky, kteří mají tento výrobek,
aby dodrželi následující postup pro jeho vrácení.

Oznámení o stažení výrobku z trhu

Datum: 21.03.2023

PRODUKT: OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) - EAN 10: 4062172264365 | EAN 40: 4062172264372
Stažení se týká pouze tohoto výrobku s výše uvedeným kódem položky; žádné jiné výrobky ani bateriové startéry se nestáhnou.

VADA: Zjistili jsme potenciální závadu u zařízení OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) a s okamžitou platností stahujeme tento výrobek z trhu. Byla zjištěna technická závada, při které může dojít ke zkratu a přehřátí výrobku.

POŽADOVANÁ OPATŘENÍ: Stáhli jsme toto zboží z prodeje, dokud neproběhne kompletní analýza.
Přestože je podle našeho odhadu riziko nízké - míra závad je nižší než 0,1 %, výrobek musí být skladován venku a chráněn před vodou a deštěm v nehořlavém prostředí.

DALŠÍ INFORMACE: Kvalitu a bezpečnost našich výrobků bereme mimořádně vážně a rádi bychom se omluvili zákazníkům za případné nepříjemnosti, které jim tato situace může způsobit. Pro další informace se prosím obraťte na naši službu podpory: automotive-service@osram.com

Prosíme vás, abyste pro komunikaci týkající se stažení výrobku z trhu používali především náš e-mail automotive-service@osram.com. Pomůže nám to rychle a efektivně reagovat na vaše dotazy. Pokud však s námi potřebujete mluvit telefonicky, můžete zavolat na naši horkou linku pro stahování výrobků z trhu +49 177 47 44 096. Upozorňujeme, že naše horká linka je dostupná pouze v pracovní době a naši zástupci vám mohou pomoci v angličtině nebo němčině.

Žádáme všechny zákazníky, kteří mají tento výrobek,
aby dodrželi následující postup pro jeho vrácení.

Neke trgovine imaju vlastite procedure o tome kako kreditirati proizvod. U takvim slučajevima, oni će vas izravno obavijestiti o svom pristupu. Pošaljite nam obrazac i fotografiju izravno na automotive-service@osram.com.

Obavijest o povlačenju proizvoda

Datum: 15.02.2024

PRODUCT: OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) - EAN 10: 4062172264341 | EAN 40: 4062172264358
Opoziv se odnosi samo na ovaj gore navedeni proizvod / kod artikla; nikakvi drugi proizvodi ili baterijski starteri se ne povlače.

KVAR: Identificirali smo potencijalnu grešku s BATTERYstart 260 (OBSL 260) i povlačimo ovaj proizvod s trenutnim učinkom. Pronađena je tehnička greška kod koje proizvod može izazvati kratki spoj i pregrijavanje.

POTREBNA RADNJA: Uklonili smo ovaj artikl iz prodaje dok traje potpuna istraga. Iako je naša procjena rizika niska – sa stopom kvarova manjom od 0,1%, proizvod se mora skladištiti na otvorenom i zaštićen od vode i kiše u nezapaljivom okruženju.

DODATNE INFORMACIJE: Vrlo ozbiljno shvaćamo kvalitetu i sigurnost naših proizvoda i želimo se ispričati pogođenim kupcima zbog mogućih neugodnosti. Za daljnje informacije obratite se našoj službi za podršku: automotive-service@osram.com

Ljubazno Vas molimo da prvenstveno koristite našu adresu e-pošte automotive-service@osram.com za bilo kakvu komunikaciju u vezi s povlačenjem proizvoda. To će nam pomoći da odgovorimo na vaše upite brzo i učinkovito. Međutim, ako trebate razgovarati s nama telefonom, možete nazvati našu liniju za povlačenje proizvoda na +49 177 47 44 096. Imajte na umu da je naša linija dostupna samo tijekom radnog vremena, a naši predstavnici mogu vam pomoći na engleskom ili njemačkom jeziku.

Molimo sve kupce koji posjeduju
ovaj proizvod da prate postupak povrata.

Obavijest o povlačenju proizvoda

Datum: 21.03.2023

PRODUCT: OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) - EAN 10: 4062172264365 | EAN 40: 4062172264372
Opoziv se odnosi samo na ovaj gore navedeni proizvod / kod artikla; nikakvi drugi proizvodi ili baterijski starteri se ne povlače.

KVAR: Identificirali smo potencijalnu grešku s BATTERYstart 360 (OBSL 360) i povlačimo ovaj proizvod s trenutnim učinkom. Pronađena je tehnička greška kod koje proizvod može izazvati kratki spoj i pregrijavanje.

POTREBNA RADNJA: Uklonili smo ovaj artikl iz prodaje dok traje potpuna istraga. Iako je naša procjena rizika niska – sa stopom kvarova manjom od 0,1%, proizvod se mora skladištiti na otvorenom i zaštićen od vode i kiše u nezapaljivom okruženju.

DODATNE INFORMACIJE: Vrlo ozbiljno shvaćamo kvalitetu i sigurnost naših proizvoda i želimo se ispričati pogođenim kupcima zbog mogućih neugodnosti. Za daljnje informacije obratite se našoj službi za podršku: automotive-service@osram.com

Ljubazno Vas molimo da prvenstveno koristite našu adresu e-pošte automotive-service@osram.com za bilo kakvu komunikaciju u vezi s povlačenjem proizvoda. To će nam pomoći da odgovorimo na vaše upite brzo i učinkovito. Međutim, ako trebate razgovarati s nama telefonom, možete nazvati našu liniju za povlačenje proizvoda na +49 177 47 44 096. Imajte na umu da je naša linija dostupna samo tijekom radnog vremena, a naši predstavnici mogu vam pomoći na engleskom ili njemačkom jeziku.

Molimo sve kupce koji posjeduju
ovaj proizvod da prate postupak povrata.

Neke trgovine imaju vlastite procedure o tome kako refundirati proizvod. U takvim slučajevima, oni će Vas izravno obavijestiti o svom pristupu. Pošaljite nam obrazac i fotografiju izravno na automotive-service@osram.com.

Meddelelse om produkttilbagekaldelse

Dato: 15.02.2024

PRODUKT: OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) - EAN 10: 4062172264341 | EAN 40: 4062172264358
Tilbagekaldelsen påvirker kun dette produkt for ovenstående varekode; ingen andre produkter eller batteristartere tilbagekaldes.

DEFEKT: Vi har identificeret en potentiel fejl med OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) og tilbagekalder dette produkt med øjeblikkelig virkning. Der er fundet en teknisk fejl, hvor produktet kan kortslutte og forårsage overophedning.

HANDLING PÅKRÆVET: Vi har fjernet denne vare fra salg, mens en fuldstændig undersøgelse finder sted. Selvom vores vurdering af risiko er lav – med en fejlprocent på under 0,1 %, skal produktet opbevares udendørs og beskyttes mod vand og regn i et ikke-brændbart miljø.

YDERLIGERE INFORMATION: Vi tager kvaliteten og sikkerheden af vores produkter yderst alvorligt og vil gerne undskylde over for de berørte kunder for den ulejlighed, dette måtte medføre. For yderligere information kontakt venligst vores supportservice: automotive-service@osram.com

Vi anmoder om, at du primært bruger vores e-mailadresse automotive-service@osram.com til enhver kommunikation relateret til produkttilbagekaldelsen. Dette vil hjælpe os med at besvare dine forespørgsler hurtigt og effektivt. Men hvis du har brug for at tale med os over telefonen, kan du ringe til vores hotline til tilbagekaldelse af produkter på +49 177 47 44 096. Bemærk venligst, at vores hotline kun er tilgængelig i åbningstiden, og vores repræsentanter kan hjælpe dig på engelsk eller tysk.

Vi beder alle kunder, der er i besiddelse
af dette produkt, om at følge returprocessen.

Meddelelse om produkttilbagekaldelse

Dato: 21.03.2023

PRODUKT: OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) - EAN 10: 4062172264365 | EAN 40: 4062172264372
Tilbagekaldelsen påvirker kun dette produkt for ovenstående varekode; ingen andre produkter eller batteristartere tilbagekaldes.

DEFEKT: Vi har identificeret en potentiel fejl med OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) og tilbagekalder dette produkt med øjeblikkelig virkning. Der er fundet en teknisk fejl, hvor produktet kan kortslutte og forårsage overophedning.

HANDLING PÅKRÆVET: Vi har fjernet denne vare fra salg, mens en fuldstændig undersøgelse finder sted. Selvom vores vurdering af risiko er lav – med en fejlprocent på under 0,1 %, skal produktet opbevares udendørs og beskyttes mod vand og regn i et ikke-brændbart miljø.

YDERLIGERE INFORMATION: Vi tager kvaliteten og sikkerheden af vores produkter yderst alvorligt og vil gerne undskylde over for de berørte kunder for den ulejlighed, dette måtte medføre. For yderligere information kontakt venligst vores supportservice: automotive-service@osram.com

Vi anmoder om, at du primært bruger vores e-mailadresse automotive-service@osram.com til enhver kommunikation relateret til produkttilbagekaldelsen. Dette vil hjælpe os med at besvare dine forespørgsler hurtigt og effektivt. Men hvis du har brug for at tale med os over telefonen, kan du ringe til vores hotline til tilbagekaldelse af produkter på +49 177 47 44 096. Bemærk venligst, at vores hotline kun er tilgængelig i åbningstiden, og vores repræsentanter kan hjælpe dig på engelsk eller tysk.

Vi beder alle kunder, der er i besiddelse
af dette produkt, om at følge returprocessen.

Nogle butikker har egne procedurer for, hvordan man krediterer produktet. I sådanne tilfælde vil de informere dig direkte om deres tilgang. Send venligst formularen og billedet til os direkte ved at bruge automotive-service@osram.com.

Meldung zum Poduktrückruf

Datum: 15.02.2024

PRODUKT: OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) - EAN 10: 4062172264341 | EAN 40: 4062172264358
Der Rückruf betrifft nur dieses Produkt mit dem oben genannten Artikelcode; es werden keine anderen Produkte oder Batteriestarter zurückgerufen.

DEFEKT: Wir haben einen möglichen Fehler beim OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) festgestellt und rufen dieses Produkt mit sofortiger Wirkung zurück.
Es wurde ein technischer Fehler festgestellt, bei dem das Produkt einen Kurzschluss und eine Überhitzung verursachen kann.

ERFORDERLICHE MASSNAHMEN: Wir haben diesen Artikel aus dem Verkauf genommen, während eine umfassende Untersuchung stattfindet.
Auch wenn wir das Risiko als gering einschätzen - mit einer Fehlerquote von weniger als 0,1 % - muss das Produkt im Freien und geschützt vor Wasser und Regen in einer nicht brennbaren Umgebung gelagert werden.

WEITERE INFORMATIONEN: Wir nehmen die Qualität und Sicherheit unserer Produkte sehr ernst und möchten uns bei den betroffenen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie unseren Support-Service: automotive-service@osram.com

Wir bitten Sie, für jegliche Kommunikation im Zusammenhang mit dem Produktrückruf vorrangig unsere E-Mail-Adresse automotive-service@osram.com zu verwenden. Dies hilft uns, Ihre Anfragen schnell und effizient zu beantworten. Wenn Sie jedoch telefonisch mit uns sprechen möchten, können Sie unsere Produktrückruf-Hotline unter +49 177 47 44 096 anrufen. Bitte beachten Sie, dass unsere Hotline nur während der Geschäftszeiten erreichbar ist und unsere Mitarbeiter Ihnen auf Englisch oder Deutsch weiterhelfen können.

Wir bitten alle Kunden, die im Besitz dieses Produkts sind, den Rückgabeprozess zu befolgen.

Meldung zum Poduktrückruf

Datum: 21.03.2023

PRODUKT: OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) - EAN 10: 4062172264365 | EAN 40: 4062172264372
Der Rückruf betrifft nur dieses Produkt mit dem oben genannten Artikelcode; es werden keine anderen Produkte oder Batteriestarter zurückgerufen.

DEFEKT: Wir haben einen möglichen Fehler beim OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) festgestellt und rufen dieses Produkt mit sofortiger Wirkung zurück.
Es wurde ein technischer Fehler festgestellt, bei dem das Produkt einen Kurzschluss und eine Überhitzung verursachen kann.

ERFORDERLICHE MASSNAHMEN: Wir haben diesen Artikel aus dem Verkauf genommen, während eine umfassende Untersuchung stattfindet.
Auch wenn wir das Risiko als gering einschätzen - mit einer Fehlerquote von weniger als 0,1 % - muss das Produkt im Freien und geschützt vor Wasser und Regen in einer nicht brennbaren Umgebung gelagert werden.

WEITERE INFORMATIONEN: Wir nehmen die Qualität und Sicherheit unserer Produkte sehr ernst und möchten uns bei den betroffenen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie unseren Support-Service: automotive-service@osram.com

Wir bitten Sie, für jegliche Kommunikation im Zusammenhang mit dem Produktrückruf vorrangig unsere E-Mail-Adresse automotive-service@osram.com zu verwenden. Dies hilft uns, Ihre Anfragen schnell und effizient zu beantworten. Wenn Sie jedoch telefonisch mit uns sprechen möchten, können Sie unsere Produktrückruf-Hotline unter +49 177 47 44 096 anrufen. Bitte beachten Sie, dass unsere Hotline nur während der Geschäftszeiten erreichbar ist und unsere Mitarbeiter Ihnen auf Englisch oder Deutsch weiterhelfen können.

Wir bitten alle Kunden, die im Besitz dieses Produkts sind, den Rückgabeprozess zu befolgen.

Einige Geschäfte haben eigene Verfahren zur Gutschrift des Produkts. In solchen Fällen werden sie Sie direkt über ihre Vorgehensweise informieren. Bitte senden Sie uns das Formular und das Foto direkt an automotive-service@osram.com zurück.

Aviso de retirada de producto

Date: 15/02/2024

PRODUCTO: OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) - EAN 10: 4062172264341 | EAN 40: 4062172264358
La retirada afecta a este producto sólo para el código de artículo anterior; no se están retirando otros productos o arrancadores de batería.

DEFECTO: Hemos identificado un posible fallo en el OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) y retiramos este producto del mercado con efecto inmediato. Se ha detectado un fallo técnico por el que el producto puede cortocircuitarse y provocar un sobrecalentamiento.

ACCIÓN REQUERIDA: Hemos retirado este artículo de la venta mientras se lleva a cabo una investigación completa. Aunque nuestra evaluación del riesgo es baja - con una tasa de defectos inferior al 0,1%, el producto debe almacenarse al aire libre y protegido del agua y la lluvia en un entorno incombustible.

MÁS INFORMACIÓN: Nos tomamos muy en serio la calidad y seguridad de nuestros productos y queremos pedir disculpas a los clientes afectados por cualquier inconveniente que esto pueda causar. Para más información, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia: automotive-service@osram.com

Pedimos a todos los clientes que estén en posesión
de este producto que sigan el proceso de devolución.

Aviso de retirada de producto

Date: 21/03/2023

PRODUCTO: OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) - EAN 10: 4062172264365 | EAN 40: 4062172264372
La retirada afecta a este producto sólo para el código de artículo anterior; no se están retirando otros productos o arrancadores de batería.

DEFECTO: Hemos identificado un posible fallo en el OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) y retiramos este producto del mercado con efecto inmediato. Se ha detectado un fallo técnico por el que el producto puede cortocircuitarse y provocar un sobrecalentamiento.

ACCIÓN REQUERIDA: Hemos retirado este artículo de la venta mientras se lleva a cabo una investigación completa. Aunque nuestra evaluación del riesgo es baja - con una tasa de defectos inferior al 0,1%, el producto debe almacenarse al aire libre y protegido del agua y la lluvia en un entorno incombustible.

MÁS INFORMACIÓN: Nos tomamos muy en serio la calidad y seguridad de nuestros productos y queremos pedir disculpas a los clientes afectados por cualquier inconveniente que esto pueda causar. Para más información, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia: automotive-service@osram.com

Pedimos a todos los clientes que estén en posesión
de este producto que sigan el proceso de devolución.

Toote tagasikutsumise teade

Date: 15/02/2024

TOODE: OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) - EAN 10: 4062172264341 | EAN 40: 4062172264358
Tagasikutsumine puudutab ainult seda toodet ülaltoodud tootekoodiga; teisi tooteid või aku startereid ei ole tagasi kutsutud.

DEFEKT: Oleme tuvastanud võimaliku vea OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) puhul ja võtame selle toote viivitamatult tagasi. On leitud tehniline viga, mille tõttu võib toode lühisesse minna ja põhjustada ülekuumenemist.

VAJALIKUD MEETMED: Oleme selle toote müügilt kõrvaldanud, kuni toimub täielik uurimine. Kuigi meie hinnangul on risk madal - defektide määr on alla 0,1%, tuleb toodet hoida välitingimustes ning kaitsta vee ja vihma eest mittesüttivas keskkonnas.

LISATEAVE: Võtame oma toodete kvaliteeti ja ohutust äärmiselt tõsiselt ja soovime vabandada mõjutatud klientide ees võimalike ebamugavuste pärast, mida see võib põhjustada. Täiendava teabe saamiseks võtke palun ühendust meie tugiteenistusega: automotive-service@osram.com

Palume, et kasutaksite toote tagasikutsumisega seotud suhtlemiseks eelkõige meie e-posti aadressi automotive-service@osram.com. See aitab meil teie päringutele kiiresti ja tõhusalt vastata. Kui teil on siiski vaja meiega telefoni teel rääkida, võite helistada meie toote tagasikutsumise infotelefonil +49 177 47 44 096. Pange tähele, et meie vihjeliin on kättesaadav ainult tööajal ja meie esindajad saavad teid aidata inglise või saksa keeles.

Palume kõigil klientidel, kelle valduses
on see toode, järgida tagasisaatmisprotsessi.

Toote tagasikutsumise teade

Date: 21/03/2023

TOODE: OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) - EAN 10: 4062172264365 | EAN 40: 4062172264372
Tagasikutsumine puudutab ainult seda toodet ülaltoodud tootekoodiga; teisi tooteid või aku startereid ei ole tagasi kutsutud.

DEFEKT: Oleme tuvastanud võimaliku vea OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) puhul ja võtame selle toote viivitamatult tagasi. On leitud tehniline viga, mille tõttu võib toode lühisesse minna ja põhjustada ülekuumenemist.

VAJALIKUD MEETMED: Oleme selle toote müügilt kõrvaldanud, kuni toimub täielik uurimine. Kuigi meie hinnangul on risk madal - defektide määr on alla 0,1%, tuleb toodet hoida välitingimustes ning kaitsta vee ja vihma eest mittesüttivas keskkonnas.

LISATEAVE: Võtame oma toodete kvaliteeti ja ohutust äärmiselt tõsiselt ja soovime vabandada mõjutatud klientide ees võimalike ebamugavuste pärast, mida see võib põhjustada. Täiendava teabe saamiseks võtke palun ühendust meie tugiteenistusega: automotive-service@osram.com

Palume, et kasutaksite toote tagasikutsumisega seotud suhtlemiseks eelkõige meie e-posti aadressi automotive-service@osram.com. See aitab meil teie päringutele kiiresti ja tõhusalt vastata. Kui teil on siiski vaja meiega telefoni teel rääkida, võite helistada meie toote tagasikutsumise infotelefonil +49 177 47 44 096. Pange tähele, et meie vihjeliin on kättesaadav ainult tööajal ja meie esindajad saavad teid aidata inglise või saksa keeles.

Palume kõigil klientidel, kelle valduses
on see toode, järgida tagasisaatmisprotsessi.

Mõnel kauplusel on oma kord, kuidas toodet krediteerida. Sellistel juhtudel teavitavad nad teid otse oma lähenemisviisist. Palun tagastage vorm ja foto otse meile, kasutades automotive-service@osram.com.

Avis de rappel de produit

Date: 15/02/2024

PRODUIT : OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) - EAN 10: 4062172264341 | EAN 40: 4062172264358
Le rappel concerne ce produit uniquement pour la référence ci-dessus ; aucun autre produit ou booster de batterie n'est rappelé.

DÉFAUT : Nous avons identifié un défaut potentiel avec le booster OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) et rappelons ce produit avec effet immédiat. Un défaut technique a été trouvé où le produit peut court-circuiter et provoquer une surchauffe.

ACTION REQUISE : Nous avons retiré cet article de la vente pendant qu'une enquête est en cours. Même si notre évaluation du risque est faible – avec un pourcentage de défaut inférieur à 0,1 %, le produit doit être rangé à l'extérieur, à l'abri de l'eau et de la pluie à l'écart de toute source de chaleur.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Nous prenons la qualité et la sécurité de nos produits très au sérieux et tenons à nous excuser auprès des clients concernés pour tout inconvénient que cela pourrait causer. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service d'assistance : automotive-service@osram.com

Nous vous prions d'utiliser principalement notre adresse e-mail automotive-service@osram.com pour toute communication relative au rappel de produit. Cela nous aidera à répondre à vos demandes rapidement et efficacement. Toutefois, si vous avez besoin de nous parler par téléphone, vous pouvez appeler notre hotline de rappel de produits au +49 177 47 44 096. Veuillez noter que notre hotline n'est disponible que pendant les heures ouvrables et que nos représentants peuvent vous aider en anglais ou en allemand.

Nous demandons à tous les clients qui sont en
possession de ce produit de suivre le processus de retour.

Avis de rappel de produit

Date: 21/03/2023

PRODUIT : OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) - EAN 10: 4062172264365 | EAN 40: 4062172264372
Le rappel concerne ce produit uniquement pour la référence ci-dessus ; aucun autre produit ou booster de batterie n'est rappelé.

DÉFAUT : Nous avons identifié un défaut potentiel avec le booster OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) et rappelons ce produit avec effet immédiat. Un défaut technique a été trouvé où le produit peut court-circuiter et provoquer une surchauffe.

ACTION REQUISE : Nous avons retiré cet article de la vente pendant qu'une enquête est en cours. Même si notre évaluation du risque est faible – avec un pourcentage de défaut inférieur à 0,1 %, le produit doit être rangé à l'extérieur, à l'abri de l'eau et de la pluie à l'écart de toute source de chaleur.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Nous prenons la qualité et la sécurité de nos produits très au sérieux et tenons à nous excuser auprès des clients concernés pour tout inconvénient que cela pourrait causer. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service d'assistance : automotive-service@osram.com

Nous vous prions d'utiliser principalement notre adresse e-mail automotive-service@osram.com pour toute communication relative au rappel de produit. Cela nous aidera à répondre à vos demandes rapidement et efficacement. Toutefois, si vous avez besoin de nous parler par téléphone, vous pouvez appeler notre hotline de rappel de produits au +49 177 47 44 096. Veuillez noter que notre hotline n'est disponible que pendant les heures ouvrables et que nos représentants peuvent vous aider en anglais ou en allemand.

Nous demandons à tous les clients qui sont en
possession de ce produit de suivre le processus de retour.

Certains magasins ont leurs propres procédures sur la façon de créditer le produit. Dans de tels cas, ils vous informeront directement de leur approche. Veuillez nous renvoyer le formulaire et la photo directement à automotive-service@osram.com.

Avviso di richiamo del prodotto

Data: 15/02/2024

PRODOTTO: OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) - EAN 10: 4062172264341 | EAN 40: 4062172264358
Il richiamo riguarda questo prodotto solo per il codice articolo sopra indicato; non sono stati richiamati altri prodotti o avviatori di batteria.

DIFETTO: abbiamo identificato un potenziale difetto del prodotto OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) e lo stiamo richiamando con effetto immediato. È stato riscontrato un difetto tecnico per cui il prodotto può andare in cortocircuito e causare un surriscaldamento.

AZIONE: abbiamo rimosso questo articolo dalla vendita poichè è necessaria una verifica completa. Anche se la nostra valutazione del rischio è bassa, con un tasso di difettosità inferiore allo 0,1%, il prodotto deve essere conservato all'aperto e protetto dall'acqua e dalla pioggia in un ambiente non infiammabile.

ULTERIORI INFORMAZIONI: la qualità e la sicurezza dei nostri prodotti sono fondamentali e desideriamo scusarci con i clienti interessati per gli eventuali disagi causati da questa situazione. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il nostro servizio di assistenza: automotive-service@osram.com

Ti chiediamo di utilizzare principalmente il nostro indirizzo e-mail automotive-service@osram.com per qualsiasi comunicazione relativa al ritiro del prodotto. In questo modo potremo rispondere alle tue richieste in modo rapido ed efficiente. Tuttavia, se hai bisogno di parlare con noi al telefono, puoi chiamare il numero dedicato al ritiro dei prodotti +49 177 47 44 096. Tale numero è disponibile solo durante l'orario di lavoro e il servizio è disponibile in inglese o in tedesco.

Chiediamo a tutti i clienti in possesso
di questo prodotto di seguire la procedura di reso.

Avviso di richiamo del prodotto

Data: 21/03/2023

PRODOTTO: OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) - EAN 10: 4062172264365 | EAN 40: 4062172264372
Il richiamo riguarda questo prodotto solo per il codice articolo sopra indicato; non sono stati richiamati altri prodotti o avviatori di batteria.

DIFETTO: abbiamo identificato un potenziale difetto del prodotto OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) e lo stiamo richiamando con effetto immediato. È stato riscontrato un difetto tecnico per cui il prodotto può andare in cortocircuito e causare un surriscaldamento.

AZIONE: abbiamo rimosso questo articolo dalla vendita poichè è necessaria una verifica completa. Anche se la nostra valutazione del rischio è bassa, con un tasso di difettosità inferiore allo 0,1%, il prodotto deve essere conservato all'aperto e protetto dall'acqua e dalla pioggia in un ambiente non infiammabile.

ULTERIORI INFORMAZIONI: la qualità e la sicurezza dei nostri prodotti sono fondamentali e desideriamo scusarci con i clienti interessati per gli eventuali disagi causati da questa situazione. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il nostro servizio di assistenza: automotive-service@osram.com

Ti chiediamo di utilizzare principalmente il nostro indirizzo e-mail automotive-service@osram.com per qualsiasi comunicazione relativa al ritiro del prodotto. In questo modo potremo rispondere alle tue richieste in modo rapido ed efficiente. Tuttavia, se hai bisogno di parlare con noi al telefono, puoi chiamare il numero dedicato al ritiro dei prodotti +49 177 47 44 096. Tale numero è disponibile solo durante l'orario di lavoro e il servizio è disponibile in inglese o in tedesco.

Chiediamo a tutti i clienti in possesso
di questo prodotto di seguire la procedura di reso.

Alcuni negozi hanno procedure proprie su come accreditare il prodotto. In questi casi, vi informeranno direttamente sulla loro procedura. Si prega di inviare il modulo e la foto direttamente a noi utilizzando l'email: automotive-service@osram.com.

Paziņojums par produkta atsaukšanu

Datums: 15/02/2024

PRODUKTS: OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) - EAN 10: 4062172264341 | EAN 40: 4062172264358
Atsaukums attiecas tikai uz šo ražojumu ar iepriekš norādīto preces kodu; citi ražojumi vai akumulatoru starteri netiek atsaukti.

DEFEKTS: Mēs esam konstatējuši iespējamu defektu OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) un nekavējoties atsaucam šo ražojumu. Ir konstatēts tehnisks defekts, kas var izraisīt īssavienojumu un pārkaršanu.

NEPIECIEŠAMĀ RĪCĪBA: Mēs esam izņēmuši šo preci no tirdzniecības, kamēr tiek veikta pilnīga izmeklēšana. Lai gan riska novērtējums ir zems - defektu līmenis ir mazāks par 0,1 %, ražojums jāuzglabā ārpus telpām un jāaizsargā no ūdens un lietus nedegošā vidē.

PAPILDU INFORMĀCIJA: Mēs ļoti nopietni rūpējamies par savu izstrādājumu kvalitāti un drošību un vēlamies atvainoties klientiem par sagādātajām neērtībām. Lai saņemtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar mūsu atbalsta dienestu: automotive-service@osram.com

Mēs lūdzam jūs galvenokārt izmantot mūsu e-pasta adresi automotive-service@osram.com jebkādai saziņai saistībā ar produkta atsaukšanu. Tas palīdzēs mums ātri un efektīvi atbildēt uz jūsu jautājumiem. Tomēr, ja jums nepieciešams ar mums sazināties pa tālruni, varat zvanīt uz mūsu produktu atsaukšanas uzticības tālruni +49 177 47 44 096. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu uzticības tālrunis ir pieejams tikai darba laikā, un mūsu pārstāvji var jums palīdzēt angļu vai vācu valodā.

Lūdzam visus klientus, kuriem ir šis produkts,
ievērot atgriešanas procedūru.

Paziņojums par produkta atsaukšanu

Datums: 21/03/2023

PRODUKTS: OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) - EAN 10: 4062172264365 | EAN 40: 4062172264372
Atsaukums attiecas tikai uz šo ražojumu ar iepriekš norādīto preces kodu; citi ražojumi vai akumulatoru starteri netiek atsaukti.

DEFEKTS: Mēs esam konstatējuši iespējamu defektu OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) un nekavējoties atsaucam šo ražojumu. Ir konstatēts tehnisks defekts, kas var izraisīt īssavienojumu un pārkaršanu.

NEPIECIEŠAMĀ RĪCĪBA: Mēs esam izņēmuši šo preci no tirdzniecības, kamēr tiek veikta pilnīga izmeklēšana. Lai gan riska novērtējums ir zems - defektu līmenis ir mazāks par 0,1 %, ražojums jāuzglabā ārpus telpām un jāaizsargā no ūdens un lietus nedegošā vidē.

PAPILDU INFORMĀCIJA: Mēs ļoti nopietni rūpējamies par savu izstrādājumu kvalitāti un drošību un vēlamies atvainoties klientiem par sagādātajām neērtībām. Lai saņemtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar mūsu atbalsta dienestu: automotive-service@osram.com

Mēs lūdzam jūs galvenokārt izmantot mūsu e-pasta adresi automotive-service@osram.com jebkādai saziņai saistībā ar produkta atsaukšanu. Tas palīdzēs mums ātri un efektīvi atbildēt uz jūsu jautājumiem. Tomēr, ja jums nepieciešams ar mums sazināties pa tālruni, varat zvanīt uz mūsu produktu atsaukšanas uzticības tālruni +49 177 47 44 096. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu uzticības tālrunis ir pieejams tikai darba laikā, un mūsu pārstāvji var jums palīdzēt angļu vai vācu valodā.

Lūdzam visus klientus, kuriem ir šis produkts,
ievērot atgriešanas procedūru.

Dažiem veikaliem ir savas procedūras, kā produktu kreditēt. Šādos gadījumos viņi jūs tieši informēs par savu pieeju. Lūdzu, nosūtiet veidlapu un fotoattēlu mums tieši, izmantojot automotive-service@osram.com.

Pranešimas apie produkto atšaukimą

Data: 15/02/2024

PRODUKTAS: OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) - EAN 10: 4062172264341 | EAN 40: 4062172264358
Šis atšaukimas susijęs tik su pirmiau nurodytu gaminio kodu; jokie kiti gaminiai ar akumuliatorių užvedimo įrenginiai nėra atšaukiami.

DEFEKTAS: nustatėme galimą OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) gedimą ir nedelsiant atšaukiame šį gaminį. Nustatyta techninė klaida, dėl kurios gaminys gali trumpai susijungti ir perkaisti.

REIKALINGI VEIKSMAI: Mes pašalinome šį gaminį iš prekybos, kol bus atliktas išsamus tyrimas. Nors mūsų vertinimu, rizika yra maža - defektų lygis mažesnis nei 0,1 %, gaminį būtina laikyti lauke ir saugoti nuo vandens bei lietaus nedegioje aplinkoje.

PAPILDOMA INFORMACIJA: Labai rimtai vertiname savo gaminių kokybę ir saugą ir norėtume atsiprašyti nukentėjusių klientų už visus nepatogumus, kuriuos tai gali sukelti. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į mūsų pagalbos tarnybą: automotive-service@osram.com

Maloniai prašome visų pirma naudoti mūsų el. pašto adresą automotive-service@osram.com bet kokiam su produkto atšaukimu susijusiam bendravimui. Tai padės mums greitai ir veiksmingai atsakyti į jūsų užklausas. Tačiau jei jums reikia su mumis pasikalbėti telefonu, galite skambinti mūsų gaminių atšaukimo karštąja linija tel. +49 177 47 44 096. Atkreipkite dėmesį, kad mūsų karštoji linija veikia tik darbo valandomis, o mūsų atstovai gali jums padėti anglų arba vokiečių kalba.

Prašome visų klientų, kurie turi šį gaminį,
laikytis grąžinimo procedūros.

Pranešimas apie produkto atšaukimą

Data: 21/03/2023

PRODUKTAS: OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) - EAN 10: 4062172264365 | EAN 40: 4062172264372
Šis atšaukimas susijęs tik su pirmiau nurodytu gaminio kodu; jokie kiti gaminiai ar akumuliatorių užvedimo įrenginiai nėra atšaukiami.

DEFEKTAS: nustatėme galimą OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) gedimą ir nedelsiant atšaukiame šį gaminį. Nustatyta techninė klaida, dėl kurios gaminys gali trumpai susijungti ir perkaisti.

REIKALINGI VEIKSMAI: Mes pašalinome šį gaminį iš prekybos, kol bus atliktas išsamus tyrimas. Nors mūsų vertinimu, rizika yra maža - defektų lygis mažesnis nei 0,1 %, gaminį būtina laikyti lauke ir saugoti nuo vandens bei lietaus nedegioje aplinkoje.

PAPILDOMA INFORMACIJA: Labai rimtai vertiname savo gaminių kokybę ir saugą ir norėtume atsiprašyti nukentėjusių klientų už visus nepatogumus, kuriuos tai gali sukelti. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į mūsų pagalbos tarnybą: automotive-service@osram.com

Maloniai prašome visų pirma naudoti mūsų el. pašto adresą automotive-service@osram.com bet kokiam su produkto atšaukimu susijusiam bendravimui. Tai padės mums greitai ir veiksmingai atsakyti į jūsų užklausas. Tačiau jei jums reikia su mumis pasikalbėti telefonu, galite skambinti mūsų gaminių atšaukimo karštąja linija tel. +49 177 47 44 096. Atkreipkite dėmesį, kad mūsų karštoji linija veikia tik darbo valandomis, o mūsų atstovai gali jums padėti anglų arba vokiečių kalba.

Prašome visų klientų, kurie turi šį gaminį,
laikytis grąžinimo procedūros.

Kai kurios parduotuvės turi savo tvarką, kaip įskaityti produktą. Tokiais atvejais jos tiesiogiai informuos jus apie savo požiūrį. Prašome grąžinti formą ir nuotrauką mums tiesiogiai, naudojantis automotive-service@osram.com.

Termék visszahívási értesítés

Dátum: 15.02.2024

TERMÉK: OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) - EAN 10: 4062172264341 | EAN 40: 4062172264358
A visszahívás csak erre a termékre - a fenti cikkkódra vonatkozik; más termék vagy akkumulátorindító nem kerül visszahívásra.

HIBALEÍRÁS: Az OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) terméknél potenciális hibát észleltünk, és azonnali hatállyal visszahívjuk ezt a terméket. Műszaki hibát azonosítottunk, amely során a termék rövidzárlatot és túlmelegedést okozhat.

INTÉZKEDÉS SZÜKSÉGES: A teljes vizsgálat idejére felfüggesztettük a termék értékesítését.
Annak ellenére, hogy a kockázatértékelésünk alacsony – 0,1%-nál kisebb hibaarány mellett, a terméket szabadban kell tárolni, víztől és esőtől védve, nem éghető környezetben.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: Rendkívül komolyan vesszük termékeink minőségét és biztonságát, és szeretnénk elnézést kérni az érintett vásárlóktól az esetleges kellemetlenségekért. További információkért lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal: automotive-service@osram.com

Szeretettel kérjük, hogy elsősorban az automotive-service@osram.com e-mail címünket használja a termékvisszahívással kapcsolatos bármilyen kommunikációhoz. Ez segít abban, hogy megkereséseire gyorsan és hatékonyan válaszoljunk. Ha azonban telefonon szeretne velünk beszélni, hívja termékvisszahívási forródrótunkat a +49 177 47 44 096 számon. Felhívjuk figyelmét, hogy forródrótunk csak munkaidőben érhető el, és képviselőink angol vagy német nyelven tudnak segíteni. A magyar nyelvű információkért, kérjük keresse magyarországi ügyfélszolgálatunkat a +36 (1) 8892588 telefonszámon.

Kérünk minden vásárlót, akinek ez a
terméke van, hogy kövesse a visszaküldési folyamatot.

Termék visszahívási értesítés

Dátum: 21.03.2023

TERMÉK: OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) - EAN 10: 4062172264365 | EAN 40: 4062172264372
A visszahívás csak erre a termékre - a fenti cikkkódra vonatkozik; más termék vagy akkumulátorindító nem kerül visszahívásra.

HIBALEÍRÁS: Az OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) terméknél potenciális hibát észleltünk, és azonnali hatállyal visszahívjuk ezt a terméket. Műszaki hibát azonosítottunk, amely során a termék rövidzárlatot és túlmelegedést okozhat.

INTÉZKEDÉS SZÜKSÉGES: A teljes vizsgálat idejére felfüggesztettük a termék értékesítését.
Annak ellenére, hogy a kockázatértékelésünk alacsony – 0,1%-nál kisebb hibaarány mellett, a terméket szabadban kell tárolni, víztől és esőtől védve, nem éghető környezetben.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: Rendkívül komolyan vesszük termékeink minőségét és biztonságát, és szeretnénk elnézést kérni az érintett vásárlóktól az esetleges kellemetlenségekért. További információkért lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal: automotive-service@osram.com

Szeretettel kérjük, hogy elsősorban az automotive-service@osram.com e-mail címünket használja a termékvisszahívással kapcsolatos bármilyen kommunikációhoz. Ez segít abban, hogy megkereséseire gyorsan és hatékonyan válaszoljunk. Ha azonban telefonon szeretne velünk beszélni, hívja termékvisszahívási forródrótunkat a +49 177 47 44 096 számon. Felhívjuk figyelmét, hogy forródrótunk csak munkaidőben érhető el, és képviselőink angol vagy német nyelven tudnak segíteni. A magyar nyelvű információkért, kérjük keresse magyarországi ügyfélszolgálatunkat a +36 (1) 8892588 telefonszámon.

Kérünk minden vásárlót, akinek ez a
terméke van, hogy kövesse a visszaküldési folyamatot.

Egyes üzletek saját eljárásokkal rendelkeznek a termék jóváírására. Ilyen esetekben közvetlenül tájékoztatják Önt megközelítésükről. Kérjük, küldje vissza az űrlapot és a fényképet közvetlenül nekünk az automotive-service@osram.com címen.

Kennisgeving van productterugroeping

Datum: 15.02.2024

PRODUCT: OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) - EAN 10: 4062172264341 | EAN 40: 4062172264358
De terugroepactie heeft alleen betrekking op dit product voor de artikelcode hierboven; er worden geen andere producten of batterijstarters teruggeroepen.

DEFECT: We hebben een mogelijke fout met OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) vastgesteld en roepen dit product met onmiddellijke ingang terug. Er is een technische storing gevonden waarbij het product kortsluiting kan veroorzaken en oververhitting kan veroorzaken.

ACTIE VEREIST: We hebben dit item uit de verkoop gehaald terwijl er een volledig onderzoek plaatsvindt. Hoewel onze risicobeoordeling laag is – met een defectpercentage van minder dan 0,1%, moet het product buiten worden opgeslagen en worden beschermd tegen water en regen in een niet-brandbare omgeving.

VERDERE INFORMATIE: Wij nemen de kwaliteit en veiligheid van onze producten uiterst serieus en willen onze excuses aanbieden aan de getroffen klanten voor het eventuele ongemak. Neem voor meer informatie contact op met onze ondersteuningsdienst: automotive-service@osram.com

Wij verzoeken u vriendelijk om voor alle communicatie in verband met de productterugroeping in eerste instantie ons e-mailadres automotive-service@osram.com te gebruiken. Zo kunnen wij uw vragen snel en efficiënt beantwoorden. Als u ons echter telefonisch wilt spreken, kunt u onze hotline voor het terugroepen van producten bellen op +49 177 47 44 096. Onze hotline is alleen tijdens kantooruren bereikbaar en onze medewerkers kunnen u in het Engels of Duits te woord staan.

Wij vragen alle klanten die in het bezit
zijn van dit product de retourprocedure te volgen.

Kennisgeving van productterugroeping

Datum: 21.03.2023

PRODUCT: OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) - EAN 10: 4062172264365 | EAN 40: 4062172264372
De terugroepactie heeft alleen betrekking op dit product voor de artikelcode hierboven; er worden geen andere producten of batterijstarters teruggeroepen.

DEFECT: We hebben een mogelijke fout met OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) vastgesteld en roepen dit product met onmiddellijke ingang terug. Er is een technische storing gevonden waarbij het product kortsluiting kan veroorzaken en oververhitting kan veroorzaken.

ACTIE VEREIST: We hebben dit item uit de verkoop gehaald terwijl er een volledig onderzoek plaatsvindt. Hoewel onze risicobeoordeling laag is – met een defectpercentage van minder dan 0,1%, moet het product buiten worden opgeslagen en worden beschermd tegen water en regen in een niet-brandbare omgeving.

VERDERE INFORMATIE: Wij nemen de kwaliteit en veiligheid van onze producten uiterst serieus en willen onze excuses aanbieden aan de getroffen klanten voor het eventuele ongemak. Neem voor meer informatie contact op met onze ondersteuningsdienst: automotive-service@osram.com

Wij verzoeken u vriendelijk om voor alle communicatie in verband met de productterugroeping in eerste instantie ons e-mailadres automotive-service@osram.com te gebruiken. Zo kunnen wij uw vragen snel en efficiënt beantwoorden. Als u ons echter telefonisch wilt spreken, kunt u onze hotline voor het terugroepen van producten bellen op +49 177 47 44 096. Onze hotline is alleen tijdens kantooruren bereikbaar en onze medewerkers kunnen u in het Engels of Duits te woord staan.

Wij vragen alle klanten die in het bezit
zijn van dit product de retourprocedure te volgen.

Sommige winkels hebben eigen procedures voor het crediteren van het product. In dergelijke gevallen zullen zij u rechtstreeks informeren over hun werkwijze. Stuur het formulier en de foto rechtstreeks naar ons terug via automotive-service@osram.com.

Varsel om produkttilbakekalling

Dato: 15.02.2024

PRODUKT: OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) - EAN 10: 4062172264341 | EAN 40: 4062172264358
Tilbakekallingen påvirker kun dette produktet for varekoden ovenfor; ingen andre produkter eller batteristartere blir tilbakekalt.

DEFEKT Vi har identifisert en potensiell feil med OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) og tilbakekaller dette produktet med umiddelbar virkning. Det er funnet en teknisk feil hvor produktet kan kortslutte og forårsake overoppheting.

HANDLING KREVES: Vi har fjernet denne varen fra salg mens en fullstendig etterforskning finner sted. Selv om vår vurdering av risiko er lav – med en defektrate på mindre enn 0,1 %, må produktet oppbevares utendørs og beskyttes mot vann og regn i et ikke-brennbart miljø.

YTTERLIGERE INFORMASJON: Vi tar kvaliteten og sikkerheten til produktene våre ekstremt alvorlig og vil be om unnskyldning til kunder som er berørt for eventuelle ulemper dette kan medføre. For mer informasjon vennligst kontakt vår støttetjeneste: automotive-service@osram.com

Vi ber deg om at du primært bruker e-postadressen vår automotive-service@osram.com for all kommunikasjon knyttet til tilbakekallingen av produktet. Dette vil hjelpe oss å svare på dine henvendelser raskt og effektivt. Men hvis du trenger å snakke med oss over telefon, kan du ringe vår hotline for tilbakekalling av produkter på +49 177 47 44 096. Vær oppmerksom på at vår hotline kun er tilgjengelig i arbeidstiden, og våre representanter kan hjelpe deg på engelsk eller tysk .

Vi ber alle kunder som er i besittelse
av dette produktet om å følge returprosessen.

Varsel om produkttilbakekalling

Dato: 21.03.2023

PRODUKT: OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) - EAN 10: 4062172264365 | EAN 40: 4062172264372
Tilbakekallingen påvirker kun dette produktet for varekoden ovenfor; ingen andre produkter eller batteristartere blir tilbakekalt.

DEFEKT Vi har identifisert en potensiell feil med OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) og tilbakekaller dette produktet med umiddelbar virkning. Det er funnet en teknisk feil hvor produktet kan kortslutte og forårsake overoppheting.

HANDLING KREVES: Vi har fjernet denne varen fra salg mens en fullstendig etterforskning finner sted. Selv om vår vurdering av risiko er lav – med en defektrate på mindre enn 0,1 %, må produktet oppbevares utendørs og beskyttes mot vann og regn i et ikke-brennbart miljø.

YTTERLIGERE INFORMASJON: Vi tar kvaliteten og sikkerheten til produktene våre ekstremt alvorlig og vil be om unnskyldning til kunder som er berørt for eventuelle ulemper dette kan medføre. For mer informasjon vennligst kontakt vår støttetjeneste: automotive-service@osram.com

Vi ber deg om at du primært bruker e-postadressen vår automotive-service@osram.com for all kommunikasjon knyttet til tilbakekallingen av produktet. Dette vil hjelpe oss å svare på dine henvendelser raskt og effektivt. Men hvis du trenger å snakke med oss over telefon, kan du ringe vår hotline for tilbakekalling av produkter på +49 177 47 44 096. Vær oppmerksom på at vår hotline kun er tilgjengelig i arbeidstiden, og våre representanter kan hjelpe deg på engelsk eller tysk .

Vi ber alle kunder som er i besittelse
av dette produktet om å følge returprosessen.

Noen butikker har egne prosedyrer for hvordan man krediterer produktet. I slike tilfeller vil de informere deg direkte om deres tilnærming. Vennligst returner skjemaet og bildet til oss direkte ved å bruke automotive-service@osram.com.

Zawiadomienie o wycofaniu produktu z runku

Data: 15.02.2024

PRODUKT: OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) - EAN 10: 4062172264341 | EAN 40: 4062172264358
Wycofanie dotyczy tylko produktu z powyższym kodem artykułu; żadne inne produkty ani jump startery nie są wycofywane.

WADA: Zidentyfikowaliśmy potencjalną wadę w OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) i wycofujemy ten produkt ze skutkiem natychmiastowym. Wykryta wada techniczna może spowodować zwarcie i przegrzanie produktu.

WYMAGANE DZIAŁANIE: Wycofaliśmy ten produkt ze sprzedaży do czasu zamknięcia pełnego dochodzenia.
Mimo że nasza ocena ryzyka jest niska – przy współczynniku awaryjności poniżej 0,1% - produkt powinien być przechowywany na zewnątrz i chroniony przed wodą i deszczem w niepalnym środowisku.

DODATKOWE INFORMACJE: Bardzo poważnie podchodzimy do jakości i bezpieczeństwa naszych produktów i chcielibyśmy przeprosić klientów, których to dotyczy, za wszelkie niedogodności, jakie może to spowodować. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym działem technicznym: automotive-service@osram.com

Uprzejmie prosimy do wszelkiej komunikacji związanej z wycofaniem produktu o używanie przede wszystkim naszego adresu e-mail automotive-service@osram.com. Pomoże nam to szybko i skutecznie odpowiedzieć na zapytania. Jeśli jednak zechcą Państwo porozmawiać z nami przez telefon, prosimy o kontakt z naszą infolinią otwartą specjalnie do komunikacji w sprawie wycofania produktu pod numer +49 177 47 44 096. Należy pamiętać, że nasza infolinia jest dostępna tylko w godzinach pracy, a nasi przedstawiciele mogą pomóc w języku angielskim lub niemieckim.

Prosimy wszystkich klientów, którzy są w posiadaniu
tego produktu, o przestrzeganie procesu zwrotu.

Zawiadomienie o wycofaniu produktu z runku

Data: 21.03.2023

PRODUKT: OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) - EAN 10: 4062172264365 | EAN 40: 4062172264372
Wycofanie dotyczy tylko produktu z powyższym kodem artykułu; żadne inne produkty ani jump startery nie są wycofywane.

WADA: Zidentyfikowaliśmy potencjalną wadę w OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) i wycofujemy ten produkt ze skutkiem natychmiastowym. Wykryta wada techniczna może spowodować zwarcie i przegrzanie produktu.

WYMAGANE DZIAŁANIE: Wycofaliśmy ten produkt ze sprzedaży do czasu zamknięcia pełnego dochodzenia.
Mimo że nasza ocena ryzyka jest niska – przy współczynniku awaryjności poniżej 0,1% - produkt powinien być przechowywany na zewnątrz i chroniony przed wodą i deszczem w niepalnym środowisku.

DODATKOWE INFORMACJE: Bardzo poważnie podchodzimy do jakości i bezpieczeństwa naszych produktów i chcielibyśmy przeprosić klientów, których to dotyczy, za wszelkie niedogodności, jakie może to spowodować. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym działem technicznym: automotive-service@osram.com

Uprzejmie prosimy do wszelkiej komunikacji związanej z wycofaniem produktu o używanie przede wszystkim naszego adresu e-mail automotive-service@osram.com. Pomoże nam to szybko i skutecznie odpowiedzieć na zapytania. Jeśli jednak zechcą Państwo porozmawiać z nami przez telefon, prosimy o kontakt z naszą infolinią otwartą specjalnie do komunikacji w sprawie wycofania produktu pod numer +49 177 47 44 096. Należy pamiętać, że nasza infolinia jest dostępna tylko w godzinach pracy, a nasi przedstawiciele mogą pomóc w języku angielskim lub niemieckim.

Prosimy wszystkich klientów, którzy są w posiadaniu
tego produktu, o przestrzeganie procesu zwrotu.

Niektóre sklepy posiadają własne procedury dotyczące sposobu rozliczania zwrotu wycofywanych produktów. W takich przypadkach zostaną Państwo przez nich poinformowani bezpośrednio o swoim podejściu. Prosimy o przesłanie nam formularza i zdjęcia bezpośrednio na adres automotive-service@osram.com.

Aviso de Recolha de Produtos

Data: 15.02.2024

"PRODUTO": OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) - EAN 10: 4062172264341 | EAN 40: 4062172264358
A recolha afeta apenas este produto para o código do item acima; nenhum outro produto ou arrancador de bateria está a ser recolhido.

DEFEITO: Identificámos uma potencial falha com o OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) e estamos a recolher este produto com efeito imediato. Foi detetada uma falha técnica onde o produto pode provocar um curto-circuito e causar sobreaquecimento.

ACÇÃO NECESSÁRIA: Retirámos este artigo da venda enquanto se realiza uma investigação completa. Embora a nossa avaliação de risco seja baixa - com uma taxa de defeitos inferior a 0,1%, o produto deve ser armazenado ao ar livre e protegido da água e da chuva num ambiente não inflamável.

MAIS INFORMAÇÕES: Levamos a qualidade e segurança dos nossos produtos extremamente a sério e gostaríamos de pedir desculpa aos clientes afetados por qualquer inconveniente que isto possa causar. Para mais informações, contactar o nosso serviço de apoio: automotive-service@osram.com

Solicitamos que utilize o nosso endereço de correio electrónico automotive-service@osram.com para qualquer comunicação relacionada com a recolha do produto. Isto ajudar-nos-á a responder às suas perguntas de forma rápida e eficiente. No entanto, se precisar de falar connosco por telefone, pode ligar para a nossa linha direta de recolha de produtos através do número +49 177 47 44 096. Note que a nossa linha directa só está disponível durante o horário comercial, e os nossos representantes podem prestar-lhe assistência em inglês ou alemão.

Pedimos a todos os clientes que estão na posse
deste produto que sigam o processo de devolução.

Aviso de Recolha de Produtos

Data: 21.03.2023

"PRODUTO": OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) - EAN 10: 4062172264365 | EAN 40: 4062172264372
A recolha afeta apenas este produto para o código do item acima; nenhum outro produto ou arrancador de bateria está a ser recolhido.

DEFEITO: Identificámos uma potencial falha com o OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) e estamos a recolher este produto com efeito imediato. Foi detetada uma falha técnica onde o produto pode provocar um curto-circuito e causar sobreaquecimento.

ACÇÃO NECESSÁRIA: Retirámos este artigo da venda enquanto se realiza uma investigação completa. Embora a nossa avaliação de risco seja baixa - com uma taxa de defeitos inferior a 0,1%, o produto deve ser armazenado ao ar livre e protegido da água e da chuva num ambiente não inflamável.

MAIS INFORMAÇÕES: Levamos a qualidade e segurança dos nossos produtos extremamente a sério e gostaríamos de pedir desculpa aos clientes afetados por qualquer inconveniente que isto possa causar. Para mais informações, contactar o nosso serviço de apoio: automotive-service@osram.com

Solicitamos que utilize o nosso endereço de correio electrónico automotive-service@osram.com para qualquer comunicação relacionada com a recolha do produto. Isto ajudar-nos-á a responder às suas perguntas de forma rápida e eficiente. No entanto, se precisar de falar connosco por telefone, pode ligar para a nossa linha direta de recolha de produtos através do número +49 177 47 44 096. Note que a nossa linha directa só está disponível durante o horário comercial, e os nossos representantes podem prestar-lhe assistência em inglês ou alemão.

Pedimos a todos os clientes que estão na posse
deste produto que sigam o processo de devolução.

Algumas lojas têm procedimentos próprios sobre como creditar o produto. Nesses casos, informam-no diretamente sobre a sua abordagem. Por favor, devolva-nos o formulário e a fotografia diretamente utilizando o e-mail automotive-service@osram.com.

Notificare de rechemarea produsului

Data: 15.02.2024

PRODUS: OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) - EAN 10: 4062172264341 | EAN 40: 4062172264358
Rechemarea afectează acest produs numai pentru codul de articol de mai sus; nu sunt rechemate alte produse sau roboți de pornire baterii.

DEFECT: Am identificat o potențială defecțiune la OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) și rechemăm acest produs cu efect imediat. A fost găsită o defecțiune tehnică din cauza căreia produsul poate suferi scurtcircuit și poate provoca supraîncălzire.

ACȚIUNE NECESARĂ: Am scos acest articol de la vânzare pe durata investigației complete. Chiar dacă evaluarea noastră a riscului este scăzută – cu o rată de defectare mai mică de 0,1%, produsul trebuie depozitat în exterior și protejat de apă și ploaie într-un mediu ferit de combustie.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:Ne preocupă foarte mult calitatea și siguranța produselor noastre și dorim să ne cerem scuze clienților afectați pentru orice inconvenient cauzat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați serviciul nostru de asistență: automotive-service@osram.com

Vă rugăm să folosiți, în primul rând, adresa noastră de e-mail automotive-service@osram.com pentru orice comunicare legată de rechemarea produsului. Acest lucru ne va ajuta să răspundem la întrebările dumneavoastră prompt și eficient. Totuși, dacă doriți să vorbiți cu noi la telefon, puteți apela linia noastră de rechemare a produselor la +49 177 47 44 096. Vă rugăm să rețineți că linia noastră de asistență este disponibilă numai în timpul programului de lucru, iar reprezentanții noștri vă pot ajuta în engleză sau germană."

Solicitam tuturor clientilor care se afla in posesia
acestui produs sa urmeze procesul de returnare.

Notificare de rechemarea produsului

Data: 21.03.2023

PRODUS: OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) - EAN 10: 4062172264365 | EAN 40: 4062172264372
Rechemarea afectează acest produs numai pentru codul de articol de mai sus; nu sunt rechemate alte produse sau roboți de pornire baterii.

DEFECT: Am identificat o potențială defecțiune la OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) și rechemăm acest produs cu efect imediat. A fost găsită o defecțiune tehnică din cauza căreia produsul poate suferi scurtcircuit și poate provoca supraîncălzire.

ACȚIUNE NECESARĂ: Am scos acest articol de la vânzare pe durata investigației complete. Chiar dacă evaluarea noastră a riscului este scăzută – cu o rată de defectare mai mică de 0,1%, produsul trebuie depozitat în exterior și protejat de apă și ploaie într-un mediu ferit de combustie.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:Ne preocupă foarte mult calitatea și siguranța produselor noastre și dorim să ne cerem scuze clienților afectați pentru orice inconvenient cauzat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați serviciul nostru de asistență: automotive-service@osram.com

Vă rugăm să folosiți, în primul rând, adresa noastră de e-mail automotive-service@osram.com pentru orice comunicare legată de rechemarea produsului. Acest lucru ne va ajuta să răspundem la întrebările dumneavoastră prompt și eficient. Totuși, dacă doriți să vorbiți cu noi la telefon, puteți apela linia noastră de rechemare a produselor la +49 177 47 44 096. Vă rugăm să rețineți că linia noastră de asistență este disponibilă numai în timpul programului de lucru, iar reprezentanții noștri vă pot ajuta în engleză sau germană."

Solicitam tuturor clientilor care se afla in posesia
acestui produs sa urmeze procesul de returnare.

Unele magazine au propriile proceduri cu privire la modul de creditare a produsului. În astfel de cazuri, ei vă vor informa direct despre abordarea lor. Vă rugăm să ne returnați formularul și fotografia direct folosind automotive-service@osram.com.

Oznámenie o stiahnutí výrobku z trhu

Dátum: 15.02.2024

VÝROBOK: OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) EAN 10: 4062172264341 | EAN 40: 4062172264358
Stiahnutie z trhu sa týka len tohto výrobku s uvedeným kódom položky; žiadne iné výrobky ani štartéry batérií sa nestiahnu.

VADA: Zistili sme potenciálnu chybu v prípade zariadenia OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) a s okamžitou platnosťou sťahujeme tento výrobok z trhu. Zistila sa technická chyba, pri ktorej môže dôjsť ku skratu a prehriatiu výrobku.

POŽADOVANÉ OPATRENIE: Tento výrobok sme stiahli z predaja, kým sa uskutoční kompletná analýza. Aj keď je podľa nášho odhadu riziko nízke - s mierou chybovosti menšou ako 0,1 %, výrobok musí byť skladovaný vonku a chránený pred vodou a dažďom v nehorľavom prostredí.

ĎALŠIE INFORMÁCIE: Kvalitu a bezpečnosť našich výrobkov berieme mimoriadne vážne a chceli by sme sa ospravedlniť dotknutým zákazníkom za všetky nepríjemnosti, ktoré im to môže spôsobiť. Pre ďalšie informácie sa obráťte na náš servis: automotive-service@osram.com

Žiadame všetkých zákazníkov, ktorí majú tento výrobok,
aby dodržali postup vrátenia.

Oznámenie o stiahnutí výrobku z trhu

Dátum: 21.03.2023

VÝROBOK: OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) EAN 10: 4062172264365 | EAN 40: 4062172264372
Stiahnutie z trhu sa týka len tohto výrobku s uvedeným kódom položky; žiadne iné výrobky ani štartéry batérií sa nestiahnu.

VADA: Zistili sme potenciálnu chybu v prípade zariadenia OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) a s okamžitou platnosťou sťahujeme tento výrobok z trhu. Zistila sa technická chyba, pri ktorej môže dôjsť ku skratu a prehriatiu výrobku.

POŽADOVANÉ OPATRENIE: Tento výrobok sme stiahli z predaja, kým sa uskutoční kompletná analýza. Aj keď je podľa nášho odhadu riziko nízke - s mierou chybovosti menšou ako 0,1 %, výrobok musí byť skladovaný vonku a chránený pred vodou a dažďom v nehorľavom prostredí.

ĎALŠIE INFORMÁCIE: Kvalitu a bezpečnosť našich výrobkov berieme mimoriadne vážne a chceli by sme sa ospravedlniť dotknutým zákazníkom za všetky nepríjemnosti, ktoré im to môže spôsobiť. Pre ďalšie informácie sa obráťte na náš servis: automotive-service@osram.com

Žiadame všetkých zákazníkov, ktorí majú tento výrobok,
aby dodržali postup vrátenia.

Tuotteen takaisinvetoilmoitus

Päivämäärä: 15.02.2024

TUOTE: OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) EAN 10: 4062172264341 | EAN 40: 4062172264358
Takaisinveto koskee tätä tuotetta vain yllä olevan tuotekoodin osalta; muita tuotteita tai apukäynnistimiä ei vedetä takaisin.

VIKA: Olemme havainneet OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260): ssä mahdollisen vian ja poistamme tämän tuotteen välittömästi. On löytynyt tekninen vika, joka voi aiheuttaa oikosulun ja ylikuumenemisen.

TARVITTAVA TOIMENPIDE: Olemme poistaneet tämän tuotteen myynnistä tutkimusten ajaksi. Vaikka riskiarviomme on alhainen – alle 0,1 %, tuote on säilytettävä ulkona ja suojattava vedeltä ja sateelta palamattomassa ympäristössä.

LISÄTIETOJA: Suhtaudumme tuotteidemme laatuun ja turvallisuuteen äärimmäisen vakavasti ja olemme pahoillamme takaisinvedosta mahdollisesti aiheutuvasta harmista ja vaivasta. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä tukipalveluumme: automotive-service@osram.com

Pyydämme kaikkia asiakkaita, joilla on tämä tuote
hallussaan, noudattamaan alla mainittua palautusprosessia.

Tuotteen takaisinvetoilmoitus

Päivämäärä: 21.03.2023

TUOTE: OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) EAN 10: 4062172264365 | EAN 40: 4062172264372
Takaisinveto koskee tätä tuotetta vain yllä olevan tuotekoodin osalta; muita tuotteita tai apukäynnistimiä ei vedetä takaisin.

VIKA: Olemme havainneet OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360): ssä mahdollisen vian ja poistamme tämän tuotteen välittömästi. On löytynyt tekninen vika, joka voi aiheuttaa oikosulun ja ylikuumenemisen.

TARVITTAVA TOIMENPIDE: Olemme poistaneet tämän tuotteen myynnistä tutkimusten ajaksi. Vaikka riskiarviomme on alhainen – alle 0,1 %, tuote on säilytettävä ulkona ja suojattava vedeltä ja sateelta palamattomassa ympäristössä.

LISÄTIETOJA: Suhtaudumme tuotteidemme laatuun ja turvallisuuteen äärimmäisen vakavasti ja olemme pahoillamme takaisinvedosta mahdollisesti aiheutuvasta harmista ja vaivasta. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä tukipalveluumme: automotive-service@osram.com

Pyydämme kaikkia asiakkaita, joilla on tämä tuote
hallussaan, noudattamaan alla mainittua palautusprosessia.

Meddelande om återkallande av produkter

Datum: 15.02.2024

PRODUKT: OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) – EAN 10: 4062172264341 | EAN 40: 4062172264358
Återkallelsen gäller endast denna produkt och den ovan angivna produktkoden – inga andra produkter eller batteristartare återkallas.

DEFEKT: Vi har identifierat ett potentiellt fel i OSRAM BATTERYstart 260 (OBSL 260) och återkallar denna produkt med omedelbar verkan. Ett tekniskt fel har upptäckts vilket kan leda till att produkten kortsluts och orsakar överhettning.

ÅTGÄRDER SOM KRÄVS: Vi har tagit bort denna produkt från försäljning medan en fullständig utredning pågår.
Även om vår riskbedömning är låg – med en felprocent på mindre än 0,1 % – måste produkten förvaras utomhus och skyddas från vatten och regn i en obrännbar miljö.

MER INFORMATION: Vi tar våra produkters kvalitet och säkerhet på största allvar och vill be om ursäkt till de berörda kunderna för de olägenheter som detta kan orsaka. För mer information, kontakta vår support på automotive-service@osram.com

Vi ber dig vänligen att i första hand använda vår e-postadress automotive-service@osram.com för all kommunikation relaterad till produktåterkallelsen. Det hjälper oss att svara på dina förfrågningar snabbt och effektivt. Om du behöver prata med oss via telefon kan du ringa vår direktlinje för produktåterkallelse på +49 177 47 44 096. Observera att vår direktlinje endast är tillgänglig under kontorstid och våra representanter kan hjälpa dig på engelska eller tyska.

Vi ber alla kunder som har den här produkten i sin ägo
att följa returprocessen.

Meddelande om återkallande av produkter

Datum: 2023-03-21

PRODUKT: OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) – EAN 10: 4062172264365 | EAN 40: 4062172264372
Återkallelsen gäller endast denna produkt och den ovan angivna produktkoden – inga andra produkter eller batteristartare återkallas.

DEFEKT: Vi har identifierat ett potentiellt fel i OSRAM BATTERYstart 360 (OBSL 360) och återkallar denna produkt med omedelbar verkan. Ett tekniskt fel har upptäckts vilket kan leda till att produkten kortsluts och orsakar överhettning.

ÅTGÄRDER SOM KRÄVS: Vi har tagit bort denna produkt från försäljning medan en fullständig utredning pågår.
Även om vår riskbedömning är låg – med en felprocent på mindre än 0,1 % – måste produkten förvaras utomhus och skyddas från vatten och regn i en obrännbar miljö.

MER INFORMATION: Vi tar våra produkters kvalitet och säkerhet på största allvar och vill be om ursäkt till de berörda kunderna för de olägenheter som detta kan orsaka. För mer information, kontakta vår support på automotive-service@osram.com

Vi ber dig vänligen att i första hand använda vår e-postadress automotive-service@osram.com för all kommunikation relaterad till produktåterkallelsen. Det hjälper oss att svara på dina förfrågningar snabbt och effektivt. Om du behöver prata med oss via telefon kan du ringa vår direktlinje för produktåterkallelse på +49 177 47 44 096. Observera att vår direktlinje endast är tillgänglig under kontorstid och våra representanter kan hjälpa dig på engelska eller tyska.

Vi ber alla kunder som har den här produkten i sin ägo
att följa returprocessen.

Vissa butiker har egna rutiner för kreditering av produkten. I sådana fall kommer butikerna kontakta dig direkt om tillvägagångssätt. Vänligen returnera formuläret och bilden till oss via automotive-service@osram.com.

Local recycling facilities for Lithium batteries and further instructions

Please click on your country to find more information. If your country is not listed, please research the local rules and regulations of Lithium battery disposal in your region.